-
-
-
Ajar Basa Jawa Bahan Ajar Basa Jawa untuk SD/MI Kelas 2
Rp 38.000
`Beli Sekarang
`Tambah ke Keranjang
Ajar Basa Jawa punika dipundhapuk adhedhasar Kurikulum Merdeka Piwulangan Basa Jawa SD/MI DIY Taun 2022. Materi ing saklebetipun buku punika dipundamel mawi maneka warni aktivitas lan gladhi basa Jawa ingkang dipunjumbuhaken kaliyan minat utawi esthining ati tuwin karakteristik psikologi murid SD kelas 2 mawi model piwulangan basa ingkang nggadhahi teges lan ngremenaken tumrap murid. Kasurung dening materi-materi kabudayan, ngelmu modern, lan pendhidhikan budi pakerti.

Produk Lainnya

Social Media
Alamat
0271 712684
0813 9905 5015
penerbitmkp@gmail.com
Berita Newsletter
`Berlangganan
@2023 Media Karya Putra Inc.