-
-
-
Gayeng Basa Jawa: Buku Basa Jawa Kanggo SMA/SMK/MA/MAK Kelas 11 (Kurikulum Merdeka)
Harga belum tersedia
`Beli Sekarang
`Tambah ke Keranjang
Kawiwitan saking niyat mujudaken ikhtiyar kasebut, Tim Panyerat materi ajar Muatan Lokal Basa Jawa ndherek ngupiya mujudaken sawenehing karya sesarengan ingkang dipunwastani Gayeng Basa Jawa. Wontenipun Gayeng Basa Jawa punika minangka salah satunggaling karya ingkang saged dipundadosaken referensi wonten ing pasinaon Basa Jawa ing tataran SMA, MA lan ugi ing tataran SMK. Kawontenan punika jumbuh kaliyan budaya literasi ingkang sakpunika nembe nedheng-nedhengipun dipungadhang dening Kementrian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia supados dipunleksanakaken ing sadhengah pawiyatan. Gayeng Basa Jawa saget atur solusi minangka bahan ajar Mata Pelajaran Basa Jawa ing tataran SMA, MA punapadene SMK minangka bukti sumbangsih kangge ngindhakaken budaya literasi kasebut.

Penulis :
Yulianti Dewi Untari, S.Pd.
Steffi Dian Kemalasari, S.Pd.
Kusworo, S.Pd.
Munawaroh, S.Pd.

Editor :
Dr. Sigit Mangun Wardoyo, M.Pd

ISBN : Sedang Proses
Kertas isi : HVS 70 Gram
Kertas Cover : AC 210 Gram
Ukuran : 17,6 X 25 cm
Jumlah hal : Full colour 176 Halaman

Produk Lainnya

Social Media
Alamat
0271 712684
0813 9905 5015
penerbitmkp@gmail.com
Berita Newsletter
`Berlangganan
-
@2023 Media Karya Putra Inc.