-
-
-
Grengseng (Greget, Ngupakara, Seneng, Nguri-uri) Basa Jawa: Buku Basa Jawa Kanggo SMP/MTs Kelas IX
Harga belum tersedia
`Beli Sekarang
`Tambah ke Keranjang
Buku  Grengseng  (Greget,  Ngupakara,  Seneng,  Nguriuri)  Basa  Jawa nggadhahi kaunggulan kangge mucal muatan  lokal Basa  Jawi. Materi  ingkang kababar kanthi sistematis lan interaktif wonten ing buku punika jumbuh kaliyan implementasi Kurikulum Merdeka. Materi kasebut ugi jumbuh kaliyan Keputusan Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor 423.5/04678  Tahun  2022  babagan  Pedoman  Kurikulum Muatan  Lokal  Bahasa Jawa  Jenjang  Pendidikan  Dasar  dan  Pendidikan  Menengah di Propinsi  Jawa Tengah.  Buku  punika  kasusun  miturut fase, ngemot maneka warna modhel piwulangan ingkang  kagiyatanipun  saget  dipuntrapaken  dening  para  dwija kangge mujudaken Profil Pelajar Pancasila. Buku punika ugi ngemot pitutur luhur, tradhisi, lan budaya Jawi, mliginipun ing Provinsi Jawa Tengah. Supados langkung gamblanganggenipun  mahami  materi,  para  siswa  ugi  saget  ngginakaken gawainipun kangge scan barcode suplemen materi. Suplemen materi  ingkang sumadya wonten  ing buku punika awujud audio  lan video.

Produk Lainnya

Social Media
Alamat
0271 712684
0813 9905 5015
penerbitmkp@gmail.com
Berita Newsletter
`Berlangganan
@2024 Media Karya Putra Inc.